ગુરુદેવ પરિચય | Gurudev Parichay

ગુરુભગવંત નો પરિચય.
“આ છે અણગાર અમારા.."


પંડિત શ્રી વીરવિજયજી મહારાજ સાહેબ

શ્રી બુદ્ધીસાગરજી મહારાજ સાહેબ

આચાર્ય શ્રી ભુવનભાનુ સૂરીશ્વરજી મહારાજ

પૂજ્ય ગચ્છાધિપતિ આચાર્ય ભગવંત શ્રીમદ વિજય જયઘોષસૂરી મહારાજ સાહેબ

પંન્યાસ ચંદ્રશેખર વિજયજી મહારાજ સાહેબ

આચાર્ય રત્નસુંદર સૂરીશ્વરજી મહારાજ સાહેબ